Tessa over haar rol als projectleider bij GGD GHOR

In 2020 brak de COVID-19 pandemie uit, waarbij een crisissituatie in Nederland ontstond. Om de bestrijding van de pandemie in goede banen te leiden werd de Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) opgericht.

Zes van onze Bliss veranderaars werden ingezet om projecten te coördineren en te ondersteunen in de uitvoering hiervan. Een van deze Bliss*ers is Tessa Bigby. Vandaag vertelt Tessa ons meer over haar rol.

“De LCCB is een stichting die was belast met de wettelijke taak van het ondersteunen en faciliteren van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de regio’s als onderdeel van de corona-bestrijding. De LCCB was onderverdeeld in verschillende teams voor Testen, Vaccineren & Bron- en Contactonderzoek. Binnen de LCCB in team Vaccineren vervulde ik de rol als projectleider.

In deze rol heb ik het afgelopen jaar verschillende projecten binnen de LCCB begeleid. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van processen en het doorvoeren van procesverbeteringen, het in kaart brengen en stroomlijnen van veranderingen naar aanleiding van gewijzigd beleid voor testen, het maken van impact- en risicoanalyses en het coördineren van de implementatie van de vaccinatiestrategie voor nieuwe doelgroepen. Hierbij werkte ik regelmatig samen met externe stakeholders zoals het RIVM en VWS. De resultaten van deze projecten waren gericht op het operationeel en uitvoerbaar maken van het (soms gewijzigde) vaccinatiebeleid binnen de GGD regio’s.

Het coronavirus is inmiddels in de endemische fase beland. Deze overgang naar de endemische fase betekent dat de epidemiologische situatie stabieler is dan de afgelopen drie jaar – de coronacrisis is daarmee ten einde. Vanwege deze veranderde situatie is er ook geen crisisorganisatie meer nodig. Op 1 juli 2023 is er dan ook een einde gekomen aan de operationele uitvoering door LCCB. Het LCCB team Vaccineren is in deze transitie overgedragen aan GGD GHOR Nederland. Daarbij wordt gericht op het voorbereiden op de aankomende najaarscampagne door middel van coördinerende taken ter ondersteuning van de GGD’en.

Ik ben nu, na de transitie, aan de slag gegaan als Beleidsadviseur Vaccineren COVID-19 bij het COVID-19 programma binnen GGD GHOR Nederland. In deze rol houd ik me onder andere bezig met het begeleiden en coördineren van strategische beleidsvraagstukken gerelateerd aan COVID-19. Daarnaast begeleid ik als projectmanager ook nog verschillende projecten voor de aankomende najaarscampagne. Ontzettend leuk! Ik kijk er naar uit om me de komende periode weer in te zetten voor GGD GHOR Nederland.”

Bliss*er Zamani vervulde ook een rol binnen LCCB. Lees haar verhaal hier.

Auteur

Mascha Barelds

Bliss Veranderaar

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *