Plezier en succes in het bedrijfsleven

Wanneer werk te zakelijk wordt, verliest het de menselijke maat. Terwijl mensen die goed in hun vel zitten juist beter presteren en beter werk afleveren. In een steeds sneller veranderende wereld is het dus belangrijk dat mensen zich goed voelen. Bliss is in 2017 opgericht vanuit de diepe overtuiging dat er duurzaam resultaat ontstaat wanneer plezier en succes samenkomen.

Waar staat ‘Bliss’ voor?

De vraag is niet of er iets verandert, maar hoe je omgaat met die verandering. Wanneer je ‘bliss’ bent, reageer je onverstoord op je omgeving. Wij streven er met iedere klant naar om deze staat binnen hun organisatie te bereiken: alleen dan verlopen veranderingen soepel en zijn we effectiever in het realiseren van het gewenste resultaat.

Expert in verandering

Verandering realiseren is ons vak. Verwacht dus ook vakmanschap in de manier waarop we te werk gaan. We brengen jouw mensen en organisatie in beweging. Vanuit ons verander framework worden onze veranderprofessionals getraind om steeds zeer bewust te werk te gaan. Zo zijn zij beter in staat de juiste keuzes en besluiten te faciliteren. Een mensgerichte werkwijze met focus op resultaat.

Ons verander framework

We werken met ons UR verander framework, het ‘wiel van verandering’. Dit framework is ontstaan uit passie voor ons vak en de behoefte aan een methode onafhankelijk framework (onze veranderaars zijn uiteraard wel bekend met alle methodes).

In onze visie is veranderen mensenwerk en draait het om waardevolle interacties binnen jouw organisatie. Het framework helpt met aandacht voor de technische aspecten van verandering én de juiste mindset projecten tot een succesvol resultaat te brengen.