Het verander framework van Bliss

Het belang van effectieve interacties in verandering

Een verandering realiseren gaat verder dan het selecteren van een aanpak. Of het nu bijvoorbeeld gaat om een technische verandering, een organisatorische verandering of een combinatie van beiden: mensen moeten van A (urgentie) naar B (resultaat) gebracht worden. 

Veranderen is en blijft mensenwerk. Daar komen dus heel wat interacties bij kijken. Bewuste aandacht voor het managen van deze interacties, vanaf de start van de opdracht tot aan de overdracht, vergroot de kans van slagen significant en minimaliseert de verspillingen en verstoringen in het proces. Deze verspillingen en verstoringen ontstaan vaak door het hebben van te weinig of teveel interacties. Denk bijvoorbeeld aan eindgebruikers die pas bij het testen van de oplossing worden aangehaakt bij de acceptatiecriteria of de hoeveelheid overleggen die worden gehouden om met elkaar tot besluiten te komen.

Het framework van Bliss

Om verspillingen en verstoringen te minimaliseren werken onze veranderaars met het interactie framework van Bliss, ons UR Change Framework. Het framework is een middel om inzicht te krijgen in waar (extra) aandacht nodig is tijdens de verandering om het traject zo effectief mogelijk te realiseren. Dat doen we door de mindset van onze veranderaars te trainen. Vanuit deze mindset blijven we bewuste keuzes maken en de juiste vragen stellen, zowel tijdens het vormgeven van de verandering (planning en organisatie) als tijdens de realisatie (sturing).

Waar helpt het verander framework je bij?

  • Doorvragen en tot de kern komen
  • Het objectief maken van interpretaties en aannames 
  • Intuïtief leren aanvoelen wat er onder de waterlijn heerst
  • Dialoog stimuleren over verschillen en onduidelijkheden
  • Effectiever tot acties en besluiten komen

Voorbeelden uit de praktijk

“Met het implementeren van een ERP systeem heb ik te maken met veel verschillende afdelingen en mensen, ieder met zijn eigen verwachtingen en behoeften. Deze zijn niet altijd even concreet. Vaak weten mensen pas wat ze willen als ze het voor zich zien. Om zo min mogelijk aannames te doen over de requirements gebruik ik het framework om dus goed door te vragen.”

Roxy Eijkelboom

“Het traject dat ik overnam liep al een jaar en ontbrak aan structuur. Tijdens mijn eerste gesprekken met de opdrachtgever, het team en de eindgebruikers heersten er verschillende interpretaties van de scope. Met alle gevolgen op het budget en de planning vandien. Door de juiste dialogen te faciliteren heb ik de benodigde informatie boven water gekregen om hier duidelijkheid over te creëren. Vervolgens hebben we afspraken gemaakt over een gestructureerde werkwijze.”

Mascha Barelds

“Het project waarop ik binnenkwam lag al ruim een jaar op de plank. Hoewel het systeem kant en klaar leek om te starten met de implementatie, bleek dat er nog veel twijfels waren bij gebruikers en leveranciers over de gekozen oplossing. Deze heb ik vervolgens in kaart gebracht en bespreekbaar gemaakt met de stuurgroep. Dit gaf het mij de kans om meer begrip en support te krijgen om het project weer op gang te krijgen. Nu betrekken we key users vroegtijdig in het proces.

Rosanne Vroom

Bewuster veranderen. Duurzamer resultaat.

Het interactie framework van Bliss is methode-onafhankelijk. Of je nu werkt met agile, lean of waterval, met het framework zorgen onze veranderaars ervoor dat ze alle elementen in het framework voldoende aandacht geven. Het verhogen van dit bewustzijn is geen eenmalige oefening, maar een continu proces. Zo bereiken we uiteindelijk een duurzamer resultaat. 

Auteur

teambliss