Liefde als leidraad voor impactvol leiderschap

Valentijnsdag, de dag van de liefde, een mooi moment om dit thema in zakelijke context te belichten. Ruim vijf jaar geleden ontmoette ik Renate, eigenaresse van Team Bliss. Ik weet nog goed dat ze zei: “Ik wil Bliss positioneren als een consultancy met liefde én resultaat”. Ik was meteen getriggerd; de wat harde, resultaatgerichte wereld van projectmanagement consultancy combineren met een zachte en vrouwelijke concept ‘Liefde’. Een concreet beeld had ik er echter nog niet bij. 

Nu ik een tijd mee loop in het vak besef ik me steeds beter wat ze bedoelt. De kracht van dat ogenschijnlijk zachte begrip, liefde, is veel groter dan ik ooit had kunnen denken. Het manifesteert zich in alles; goed werkgeverschap, krachtig leiderschap, organisatiestructuren en besluitvorming.

Liefde in bedrijf – steeds meer omarmd 

Liefde – en bedrijf, twee woorden die niet vaak in één zin gebruikt worden. Het roept wellicht zelfs gevoelens van ongemak bij je op. We zijn het simpelweg nog niet zo gewend in de associatie met werk. Toch wordt het thema steeds belangrijker en gewoner. Erasmus Universiteit Rotterdam heeft er zelfs een Executive Programma ‘Liefde in Bedrijf’ voor ontwikkeld*: voor leidinggevenden, ondernemers en adviseurs die willen verkennen wat ze professioneel kunnen met liefdevol handelen, organiseren en leidinggeven.

Toenemend belang

We realiseren ons steeds meer dat welvaart en groei niet alleen voortkomen uit concurrentie, maar juist uit samenwerking. In de afgelopen decennia heeft dit de aard van werk flink veranderd. Medewerkers verwachten steeds meer van organisaties en leiders. Opeens zijn zingeving, inclusiviteit, toewijding aan welzijn en een positieve en ondersteunende werkomgeving vereisten geworden. Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken, denken, handelen, organiseren en besturen. 

Auteur Annemieke Mintjes van het boek ‘Liefde werkt’ stelt: “Mensen die van hun werk houden en bedrijven die van hun mensen houden, zorgen voor meer werkgeluk én betere samenwerking en prestaties. Liefde is een kans voor bedrijven om van medewerkers en klanten echte ambassadeurs te maken. Op voorwaarde dat de het wederzijds is, en geen windowdressing of love washing.” 

Leidraad voor impactvol leiderschap

Liefde is méér dan liefhebben in de romantische privésferen. De term verwijst naar relaties tussen mensen onderling. Het is namelijk de meest constructieve en verbindende kracht die er is. Toch blijft het een begrip dat ik nog lastig kan definiëren: wanneer handel je vanuit liefde? En wanneer niet? In zakelijke context zou je het eventueel kunnen hebben over menselijkheid. 

Het integreren van liefde en menselijkheid op de werkplek gaat over het zien en waarderen van elkaar als individuen, niet alleen als middelen tot een doel. Het maakt de manier waarop je leiding geeft niet alleen beter, maar ook leuker. Leiden en handelen vanuit liefde en menselijkheid gaat namelijk gepaard met een stuk minder weerstand en meer verbinding. Door het thema te omarmen, kunnen we een werkplek creëren waar iedereen – zowel de werknemer als de organisatie – echt kan floreren.

Hoe kijk jij tegen het belang van ‘liefde’ in de werksetting? Hoort deze term hier thuis?

*Klik hier voor de bronnen

Auteur

Mascha Barelds

Bliss Veranderaar