Migratie van NL-Alert bij Odido

Urgentie en doelstelling

NL-Alert is de landelijke alarmeringsdienst die de bevolking alarmeert bij crises, rampen en andere calamiteiten. NL-Alert is in 2012 gelanceerd en heeft inmiddels een bereik van 85-90% van de bevolking. Het grootste deel van dit bereik is direct op mobiele telefoons via zogenaamde “cell broadcast” technologie. Nederland is met deze technologie in Europa een voorloper geworden. In de afgelopen 10 jaar zijn er zo’n 1200 NL-Alerts verstuurd. Op grond van de telecommunicatiewet is iedere mobiele provider verplicht om de infrastructuur te ondersteunen om NL-Alerts naar klanten te kunnen versturen.

Sinds 2011 was Centric door de overheid gecontracteerd als zogenaamde broker om NL-Alert berichten aan de mobiele operators te leveren. De overheid heeft in 2022 ervoor gekozen om van broker te veranderen, namelijk One2Many. Daarom is Odido in mei 2022 het NL Alert-project gestart. Het doel van dit project was om de NL-Alert dienstverlening te kunnen blijven leveren na de migratie naar de nieuwe broker.

Aanpak en onze rol

Bliss freelancer Rob Kuijpers heeft de rol van projectmanager vervuld voor dit project. De belangrijkste focus lag op het creëren van een betrouwbare en veilige oplossing met de hoogste prioriteit voor bedrijfszekerheid. Het projectteam bestond uit specialisten op het gebied van cell broadcasts, IP-connectiviteit maar ook operationele medewerkers. Afstemming met regulatory affairs van Odido was cruciaal om ervoor te zorgen dat alle ontwikkelingen binnen wettelijke kaders bleven.

Daarnaast vereiste het project intensieve samenwerking met de overheid, specifiek het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Landelijk Meldkamer Samenwerking (LMS), dat wordt beheerd door politie, brandweer, ambulance en marechaussee. De overheid wilde geen enkele uitval van het NL-Alert systeem riskeren, dit was een belangrijk uitgangspunt.

“Rob weet zijn projecten op een efficiënte manier te managen met een goede balans tussen meetings, rapportage en inhoudelijke voortgang. De samenwerking wordt door projectleden als prettig ervaren. In conclusie dus tot tevredenheid van opdrachtgever.”

– Anton Verheijen | Manager Data & Media Design Team Odido

Alle platformen van Odido zijn gemigreerd naar de nieuwe broker. De overheid verrichtte de uiteindelijke cut-over, maar Odido moest een geheel nieuwe infrastructuur ontwerpen, aanleggen en testen om deze migratie mogelijk te maken. Daar ging een jaar aan voorbereiding aan vooraf.

Deze voorbereiding bestond onder andere uit het bouwen van nieuwe verbindingen onafhankelijk van de broker. Dit elimineerde de noodzaak om elke keer toestemming te krijgen van de broker voor het uitvoeren van regulier onderhoud. Er volgde een uitgebreide testfase om te controleren of de zogenaamde GEO-redundantie goed werkte en of alarmbewaking effectief was bij het signaleren van systeemuitval.

Belangrijkste deliverables

  • Migratie van NL Alert naar nieuwe broker
  • GEO redundante infrastructuur
  • Documentatie en voldoende afgedekte SLA’s voor de operationele fase
  • Plan voor uitrol GEO-fencing

Resultaten 

Na voltooiing van het project zijn de nieuwe meldkamersystemen voor NL-Alert via de nieuwe broker gekoppeld aan Odido. De infrastructuur is nu toekomstbestendig en klaar om nieuwe en verbeterde alert-diensten diensten te verwerken. De migratie is door het team afgerond met een testbericht om te demonstreren dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Er zal naar verwachting ook nog een audit door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) worden uitgevoerd op zowel het bedrijfsproces als de technologie. Goed gedocumenteerde en traceerbare acties binnen dit project was daarmee van groot belang.

“Mijn doel was om de operationele beheerteams en andere stakeholders zo vroeg mogelijk bij het project te betrekken, zodat de beheer-functionaliteiten en wettelijke kaders vanaf het begin werden meegenomen. Als het project afgerond is zullen zij er nog jaren mee moeten werken.”

– Rob Kuijpers

De volgende fase

Het nieuwe NL Alert-platform maakt Geo fencing mogelijk, oftewel berichtgeving op basis van GPS-coördinaten van het mobiele toestel. Dit stelt de overheid in staat om nog gerichter NL-Alert berichten uit te kunnen sturen en daarmee de relevantie van NL Alert berichten voor ontvangers hoog te houden en zo onnodige berichten te voorkomen. Vanaf 1 januari is door de overheid Geofencing verplicht gesteld.

Ook zal binnenkort de NL-Alert broker gekoppeld worden aan het nieuwe 5G platform dat Odido momenteel bouwt. Ook hier zal weer een uitgebreid test en activeringsproces moeten worden gevolgd, aangezien het uitzenden van testberichten aan strenge regels is gebonden.

De volgende fase van Rob’s project zal daarmee gefocust zijn op de uitrol van deze nieuwe functionaliteit. Dit zal relatief complex van aard zijn, vanwege de betrokkenheid van zowel Google als Apple als leveranciers van Smartphones, die hiervoor software-updates in alle mobiele telefoons zullen moeten uitvoeren om Geofencing van NL-Alert berichten mogelijk te maken.

Meer lezen? Ondersteuning in de Covid-19 bestrijding bij LCCB