6 tips om duurzaamheid in je project aandacht te geven

Organisaties worden zich steeds meer bewust van de noodzaak tot en de voordelen van duurzaam ondernemen. Duurzaamheid is tegenwoordig geen optie meer maar een essentiële voorwaarde voor alles wat we doen. Projecten dienen we daarom zodanig in te richten dat zowel de uitvoering van het project duurzaam is als het projectresultaat dat we opleveren.

Een van de IPMA competenties die projectleiders dienen te beheersen is dan ook de competentie ‘duurzaamheid’ op basis van de duurzaamheidsprincipes (PPP):
– Profit – het bestaansrecht en de continuïteit van de organisatie op langere termijn;
– People – sociale belangen en sociaal welzijn voor de mensen;
– Planet – de houdbaarheid van onze natuurlijke leefomgeving en hulpbronnen.

Hoe kan je deze principes expliciet toepassen in je projectaanpak en besturingsinstrumentarium? Schipper en Silvius (2014) benoemen zes manieren om duurzaamheid in je project te integreren.

1. Business case

Neem in de zakelijke rechtvaardiging ook duurzaamheidscriteria op. Zo worden de te realiseren baten ook gestuurd op de principes van profit, people en planet.

2. Programma van eisen

Neem de extra eisen op die aan het op te leveren product worden gesteld. Denk aan het voldoen aan bepaalde duurzaamheidskeurmerken (zoals Ecolabel) in de desbetreffende branche.

3. Stakeholderanalyse

Duurzaam ondernemen brengt vaak nieuwe belanghebbenden in beeld. Veel klanten (en partners) van energieleveranciers en fysieke producten, maar bijvoorbeeld ook bewoners van nieuwe wijken vinden het tegenwoordig steeds belangrijker dat organisaties hier aandacht aan besteden en transparant over zijn.

4. Risicoregister

Besteed aandacht aan duurzaamheidsrisico’s en -kansen. Duurzaamheidsrisico’s en -kansen zijn situaties of gebeurtenissen die zich in de toekomst voor kunnen doen en die mogelijk negatieve of positieve gevolgen hebben op de principes van profit, people en planet. In sommige branches (denk aan banken, verzekeraars en pensioensfondsen) is het rapporteren over duurzaamheidsrisico’s tijdens grote verandertrajecten en transities verplicht. Standaarden die gebruikt worden zijn zoal ESG risico’s, klimaatrisico’s en biodiversiteitsrisico’s.

5. Selectie van materialen en leveranciers

Neem als projectleider ook verantwoordelijkheid voor wat er in de keten gebeurt. Ga bijvoorbeeld na hoe de benodigde producten getransporteerd worden, of deze producten ook lokaal ingekocht kunnen worden en of jouw leveranciers bepaalde duurzaamheidscertificaten bezitten.

6. Arbeidsomstandigheden

Houd rekening met de arbeidsomstandigheden, zowel binnen je project als die van samenwerkende partijen. Denk aan werkdruk, gelijke behandeling en het voorkomen van pesten.

Auteur

teambliss