Vandaag in the spotlight: projectleider Elian Killeen!

Wat voor rol vervul je?

“Als projectleider begeleid ik projecten om de service en klantbeleving van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verbeteren.”

Wat was je laatste mijlpaal?

“De afgelopen weken hebben we gewerkt aan een project dat met hoge prio tussen de reguliere projecten doorkwam. Binnen een aantal weken heb ik samen met een gelegenheidsteam van specialisten een advies voor de verbetering van de klantreis van een belangrijke conceptregeling rondom energiebesparing heeft opgeleverd.”

Wat heeft dit opgeleverd?

“Uiteindelijk werkt dit advies tweeledig: enerzijds hebben we belangrijke knelpunten geïdentificeerd voor de uitvoerbaarheid van de regeling, anderzijds verbeteren we met deze aanbevelingen de klantreis voor 250.000 ondernemers in Nederland die mogelijk te maken krijgen met deze regeling.”

Hoe heb je dit bereikt?

“Tijdens de terugblik op onze samenwerking kwam naar voren dat het regelmatig verifiëren met al onze stakeholders een van de belangrijkste succesfactoren is geweest. Zo hebben we ervoor kunnen zorgen dat we in een paar weken tijd relatief vaak konden itereren en uiteindelijk op een efficiënte manier een advies konden opleveren dat door alle partijen werd gedragen.”

Wat zijn je vervolgstappen? 

“Voor het advies komt nu een vervolgtraject, dat wordt door een ander team verder opgepakt. Ons team is nu weer met onze reguliere projecten bezig. Onze reguliere projecten zijn kort cyclisch, waarbij we starten met een onderzoek, vervolgens stellen we intern advies op en daarna komt er een plan om de verbeteringen te implementeren. Zelf zal ik nog een kleine 2 maanden afronden en overdragen, daarna start ik op een nieuwe opdracht.”

Auteur

teambliss

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *