Mijlpaal van projectleider Iris bij T-Mobile

Bliss*er Iris van Eck werkt sinds begin dit jaar, in de rol van projectleider, voor onze partner T-Mobile Nederland om de afstemming tussen de afdelingen Architectuur en Project- en Programma Management (PPM) te optimaliseren. Deze maand heeft Iris met haar team de nieuwe werkwijze en processen geïmplementeerd.

Als projectleider weet ik dat een goede afstemming van belang is tussen wat er gebouwd moet worden in de technische architectuur. En de consequenties voor de planning van projecten is cruciaal voor de organisatie. De doelstelling van het team was om de besluitvorming tussen de twee afdelingen zo effectief mogelijk te maken. Zodat de impact van de te bouwen architectuur op de projectplanningen snel duidelijk is voor de belanghebbenden.

We wilden geen stugge processen implementeren, maar juist zorgen dat mensen elkaar gemakkelijk weten te vinden!

Iris van Eck

“Om dit te verwezenlijken hebben we met een team van 6 experts, binnen PMO, PPM en Architectuur, de contactpunten tussen de afdelingen in kaart gebracht. Vanuit goede gesprekken en een uitgetekend proces kwamen we tot de conclusie waar de verbeterpunten lagen. Om zo meer natuurlijke conversaties te creëren en het gemak om contact met elkaar op te nemen te verhogen. Want we wilden geen stugge processen implementeren waar de communicatie afhankelijk is van een systeem.Juist zorgen dat mensen elkaar weten te vinden. En de nodige informatie om projecten in te schatten en op te starten zo transparant mogelijk te maken.” 

“Een van de belangrijkste pijlers voor dit project was zorgen dat toekomstige projecten volledig aansluiten en voortbouwen op de doelarchitectuur. Om dit te garanderen hebben we een aantal belangrijke besluitvormingsmomenten toegevoegd. Zodat de dialoog gefaciliteerd wordt en iedereen op de hoogte is. Daarnaast hebben we een intranet gecreëerd voor de afdeling Architectuur. Andere afdelingen kunnen hierdoor gemakkelijker informatie vinden over de target architectuur. Maar ook over de processen, de werkwijze, de roadmap en de missie en mensen van de afdeling. Vanuit deze basis hebben we een nieuwe werkwijze opgebouwd. Dit hebben we samen met de mensen op de afdelingen gedaan. Het is fijn om te zien dat na alle brainstorm sessies en trainingen de mensen enthousiast zijn om op deze nieuwe manier te gaan werken!”

Auteur

teambliss