Implementatie van ESG-rating bij Odido 

Urgentie en doelstelling

In de steeds veranderende wereld van het bedrijfsleven is duurzaamheid voor Odido meer dan een trend – het is een kernwaarde. Met een duidelijk oog op de toekomst en het groeiende belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid, heeft Odido de EcoVadis ESG-rating geadopteerd. Deze rating evalueert bedrijven op hun duurzaamheidsinspanningen, waaronder impact op mens en milieu. Met een bronzen ESG-medaille reeds op zak, zette Odido zich een ambitieus doel: tegen 2025 een hogere waardering behalen. Dit streven is niet enkel een weerspiegeling van hun inzet voor duurzaamheid, maar ook van hun vastberadenheid om meetbare resultaten te leveren op dit gebied. 

De aanpak en onze rol

Om dit vooruitstrevende doel te bereiken, werd een gestructureerd plan ontwikkeld. Het project vereiste samenwerking, inzicht en innovatie. De focus lag op het aanstellen van hoofdverantwoordelijken voor de vier hoofdpijlers van duurzaamheid zoals geïdentificeerd door EcoVadis.

  1. Sustainability (klimaat, circulariteit etc.)
  2. Ethics (ethiek bewaken)
  3. Labor & human rights (goed werkgeverschap)
  4. Sustainable producement (verantwoordelijkheid in de keten)

In dit project was de rol van Bliss freelancer Wouter Boven als implementatiemanager en sustainability expert cruciaal. Hij werd aangesteld om de hoofdverantwoordelijkheden van elke pijler te ondersteunen, werkte nauw met de teams samen om inzicht te verkrijgen in de huidige status, de gewenste doelen te definiëren en een duidelijk actieplan te ontwikkelen.

Verantwoordelijkheden

1. Het opzetten van een nieuwe governance met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden binnen het ESG-rating verbetertraject;
2. Het coördineren van actie met als doel topic-eigenaren inzicht te geven in de opbouw van de rating voor hun pilaar én het formuleren van concrete verbeteracties (organiseren workshop sessies, assessment/gap-analyse op huidige rating);
3. Bewaken van voortgang;
4. Ondersteunen van topic-eigenaren wanneer er extra kennis of capaciteit op deelvragen nodig was;
5. Begeleiden van het beoordelingstraject.

Uitdagingen

Elk traject naar duurzaamheid kent zijn hobbels. Voor Odido betekende dit het aanpassen van bestaande werkprocessen en het omarmen van een nieuwe mindset. Het omzetten van duurzaamheid van een abstract concept naar concrete, enthousiaste actie was een van de grootste uitdagingen. Wouter slaagde erin dit te realiseren door duurzaamheid tastbaar en toepasbaar te maken voor iedereen binnen de organisatie.

Resultaat

Dankzij deze gezamenlijke inspanning heeft Odido de zilveren medaille bereikt, een belangrijke mijlpaal die hun voortgang en toewijding aan duurzaamheid bevestigt. Nog belangrijker, de verantwoordelijken van de vier pilaren binnen Odido zijn nu zelfstandig in staat om de laatste stappen te zetten richting de gouden medaille.

Meer lezen? Introductie van ‘single sign on’ software bij T-Mobile