Communicatie in de Agile transformatie van de Belastingdienst

Urgentie en doelstelling


De snel veranderende verwachtingen en vragen vanuit de politiek, burgers en bedrijven resulteren in steeds hogere eisen aan de Belastingdienst. Eén van de doelen uit de meerjarenvisie van de Belastingdienst is om sneller en wendbaarder in te spelen op vragen uit de maatschappij en de politiek. Om deze ambities waar te maken is het IV voortbrenging verbetertraject opgezet. Het doel van dit traject is om ervoor te zorgen de Belastingdienst doelmatiger en effectiever kan opereren. Dit wordt gedaan middels het referentiemodel SABel; Safe Agile Belastingdienst.

De aanpak en onze rol

Belle was als veranderconsultant verantwoordelijk voor het enthousiasmeren, informeren en betrekken van de 5.000 medewerkers betrokken bij de Agile transformatie. Dit heeft zij gedaan door het opzetten, doorontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie rondom de implementatie van de initiatieven van het agile transformatie team.

“Belle is in staat geweest om binnen een grote, complexe omgeving als de Belastingdienst een enorme boost te geven aan de Agile Awareness. De communicatie heeft zich gericht op alle niveaus binnen de organisatie en zorgde voor een breed gedragen agile gedachtengoed. Dit draagt in grote mate bij aan het huidige succes in de transformatie naar Agile werken in de IT voortbrenging.”

Ronald Duerinck, Agile Transformatie Manager bij de Belastingdienst

Belangrijkste deliverables

  • Communicatiestrategie en plan
  • Agile Festival voor 440 deelnemers
  • Vakgroepen voor de verschillende Agile Business rollen opgezet
  • Fysieke communicatie uitingen zoals banners, posters, placemats en EHBA-tasjes (Eerste Hulp Bij Agile)
  • Online content zoals een landingspagina, periodieke nieuwsbrieven, verschillende artikelen en een videoformat ‘De vloer op’; hiervoor 5 video’s geproduceerd

Resultaat

Medewerkers zijn meer betrokken bij de Agile transformatie. Zijn geïnformeerd over de van de transformatie en hebben een positievere attitude over de why, how, what transformatie. Er een fundament gelegd van de communicatie middels een integrale communicatie strategie en het opzetten van communicatieteams in diverse ketens.

Indicatie van complexiteit

  • Rol: Projectmanager Communicatie
  • Rol complexiteit: Medior
  • Stuurgroep niveau: Operationeel
  • Doorlooptijd in maanden: 10 maanden

Op zoek naar een veranderprofessional of (een gedeelte van) je sourcing uitbesteden?


Maak een afspraak
(fysiek of digitaal)

Kennismaken?

Contact

Heb jij een vraag over verandering, je loopbaan of iets anders?

Bel ons: 071-2206016