Verandering als dienst bij Anthony Veder

Anthony Veder vertelt meer over de samenwerking met Bliss 

Anthony Veder is volop in ontwikkeling. In tien jaar tijd is hun vloot verdubbeld en nog steeds groeit het bedrijf hard. Zij omarmen technologische ontwikkelingen en daardoor verandert hun organisatie continu. Als vaste veranderpartner denkt Bliss mee over de verandervragen en leidt Bliss verschillende verandertrajecten. Sifra Westendorp (Digital Lead) en Benne Engelen (CIO) vertellen over hun ervaring met “verandering als dienst.”

Allereerst kort: wat is verandering als dienst? Lisette Rietbergen, accountmanager bij Anthony Veder, legt uit: “Organisaties veranderen continu. Om voorop te blijven lopen in de markt moet je als organisatie iedere keer snel en met de juiste oplossing reageren. Met verandering als dienst is Bliss een veranderpartner die de duur, kosten en kwaliteit van de projecten optimaliseert. Dit verhoogt de kwaliteit en verlaagt de kosten. En doordat we betrokken blijven kunnen we sneller anticiperen op risico’s en kansen. Dit geeft ons bovendien inzicht in patronen waarmee we samen tot structurele verbeteringen komen.”   

Bliss is als veranderpartner nauw betrokken bij veel verandertrajecten van Anthony Verder. Maar hoe kwam Anthony Veder erachter of er een match is met Bliss?

Sifra: “We zijn eerst gestart met één project, als een soort test. Dat beviel erg goed. De Blisser was niet alleen betrokken, Bliss was dat ook. Ze zorgen voor begeleiding, ontwikkeling van mensen en dat geeft een veilig gevoel. Er is altijd iemand die meekijkt met ervaring en die echt vanuit vakmanschap meedenkt.”

“We zijn al vrij snel opgeschaald naar vijf consultants. Op een team van twaalf is dat een groot aandeel en dat had wel een positief shockeffect. Blissers zijn intrinsiek betrokken en het voelt daardoor echt alsof ze onderdeel zijn van het team. Ze brengen een kwaliteitsimpuls binnen de afdeling.”

Bliss gelooft in een partnerschap waarin ze proactief meedenkt over verandervraagstukken. Wat vinden jullie hiervan?

Benne: “Wij zijn het daar helemaal mee eens. Om een goed voorbeeld te geven: wij hebben de silo ‘Digitaal’ en daarin zitten we met vragen. Hoe organiseren we ons rondom het thema digitaal? Hoe implementeren we de projecten? We zien dat de projecten organisatiebreed relevant zijn. Bliss komt dan langs en denkt vrijblijvend mee vanuit hun expertise. Renate is hier geweest en je merkt dat die dan echt op de hoogte is van ons. Ze heeft zich ingelezen en is geïnformeerd over alle ontwikkelingen.

“Er is een bereidheid om ons te helpen en we hebben niet het gevoel dat er iets uit moet komen of dat ze uren willen verkopen.”

Het is fijn om competenties van buitenaf in te schakelen. Maar hoe wordt jullie organisatie daardoor gesterkt?

Sifra: “De komst van Blissers geeft een kwaliteitsimpuls. We hebben nu twee operationele rollen via Bliss bijvoorbeeld. Dat heeft ook echt geholpen in het verder structureren van die afdeling. Mensen met een bepaalde mentaliteit en competenties geven ook de afdeling en de werkprocessen een boost. Blissers weten wat ze aan het doen zijn. Dat helpt ons om meer structuur aan te brengen.”

Benne: “Omdat omgaan met veranderingen zo’n relevant onderdeel blijft van wat we aan het doen zijn, willen wij ook die kennis intern tot een bepaalde hoogte opbouwen. Dus wij verwachten een deel van die competenties naar binnen te halen. Ook daar denk ik dat Bliss van toegevoegde waarde kan zijn. Dat is waarom we ons ook comfortabel voelen. Als Bliss uren zou verkopen, dan zou het gaan botsen. Maar als het gaat om het opbouwen van succesvolle verandercompetenties, dan bijt het elkaar niet.”

“Wat ik vaak als voorbeeld gebruik: Als wij bij Anthony Veder een gastanker van A naar B moeten verplaatsen, dan kijken we heel secuur naar wie dat kan. Welke ervaring en competenties moet een persoon hebben? Maar als er een project is, dan roepen we bij wijze van: dat kan iedereen die wat tijd over heeft! Terwijl op het moment dat je mensen met de juiste competenties op verandertrajecten zet – die ook van A naar B moeten – het beter loopt. Raar eigenlijk dat wij niet op dezelfde professionele manier veranderingen organiseren.”

Tot slot

Verandering als dienst zorgt ervoor dat het mogelijk is om mee te denken en vooruit te kijken. Lisette: “De ambitie van Bliss is om op de lange termijn waarde toe te voegen aan organisaties. Dat kan alleen wanneer je vooruit kan kijken en kan voortbouwen op de voorgaande successen en leerpunten.” 

Benne: “Wij zijn nu ook met ons eerste vision-driven project bezig. Dat vraagt om iets heel anders dan bij vraaggedreven projecten. We hebben een bepaalde visie waar we heen willen, maar hoe we daar komen is nog niet duidelijk. Bliss denkt hierin scherp mee. Wanneer haak je het MT aan? En wanneer de afdelingen? Hoe beter we dit timen, hoe succesvoller uiteindelijk de verandering wordt.”

Herken je sommige onderdelen van deze blog? Of ben je benieuwd wat verandering als dienst kan betekenen voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.