Vereenvoudiging van bedrijfsstructuur: van 13 naar 5 BV’s

Urgentie en doelstelling

Na een overname van een concurrent breidde één van onze partners haar juridische structuur uit naar 13 BV’s, waardoor een onnodige en kostbare organisatiestructuur ontstond. Naast een complexe juridische structuur bracht de overname ook een spectrum overname (via tenaamstelling) met zich mee. Er moest daarom rekening worden gehouden met allerlei aspecten op het gebied van eigendomsrechten.

Iedere BV werkt op een eigen wijze, heeft eigen afspraken met stakeholders, medewerkers, klanten en leveranciers. Op juridisch gebied dienen wijzigingen plaats te vinden in contracten, facturen, partnerschappen, belasting en licenties. Aan één van onze projectmanagers de taak om deze bedrijfsstructuur te simplificeren en de kansen die hieruit voortkomen te benutten. De klantvraag van deze organisatieverandering was de volgende: Hoe kunnen we met zo min mogelijk gevolgen voor klanten, leveranciers, medewerkers en partners een versimpelde organisatiestructuur realiseren?

De oplossing en onze rol

Eén van onze Bliss projectmanagers heeft in een tijdsduur van één jaar dit project gerealiseerd met als hoofddoel om geen BVs te scrappen, maar samen te voegen. Zij heeft door middel van PRINCE2 ervoor gezorgd dat stakeholders, klanten, medewerkers en partners op continue basis proactief bij de besluitvorming werden betrokken om alle gevolgen op operationeel, financieël, technisch, en HR-gebied op elkaar af te stemmen.

Resultaten

Er is een gesimplificeerde juridische structuur bestaande uit 5 BV’s gerealiseerd. Concrete resultaten zijn als volgt:

  • Gewijzigde dienstverlening met commercieel tegenaanbod.
  • Nieuwe financiële structuur met vernieuwde klantcontracten.
  • HR fusie met boardingproces voor medewerkers die naar een andere afdeling gaan.
  • Operationele fusie waarbij medewerkers, klanten, partners en leveranciers zijn geïnformeerd.
  • Technische fusie met behoudt van medewerkers toegang tot alle applicaties waarin wordt gewerkt.

Op zoek naar een veranderprofessional of (een gedeelte van) je sourcing uitbesteden?


Maak een afspraak
(fysiek of digitaal)

Kennismaken?

Contact

Heb jij een vraag over verandering, je loopbaan of iets anders?

Bel ons: 071-2206016